Vi selger ikke til privatkunder. I stedet henviser vi til våre forhandlere.

 

 

Visste du at alle våre sikkerhetsgrinder i tre er FSC®-sertifisert?

Vi tar ansvar for ditt barns sikkerhet i dag og i fremtiden.

Derfor lager vi kun sikkerhetsgrinder i tre av FSC-sertifisert treverk. Det er din garanti for at treet kommer fra bærekraftig skogbruk, som sikrer gode forhold for alle parter i prosessen fra skog til grind.

Du er med andre ord med på å sikre at det tas hensyn til plante- og dyreliv, og at det ikke blir felt flere trær enn skogen tåler. Samtidig sikres det at alle menneskene som er involvert i skogfellingen og transport og produksjon av treverket, er sikret en anstendig lønn og gode arbeidsvilkår.

Vi prioriterer bærekraftige løsninger

Etter vår mening er det uløselig knyttet sammen med sikkerhet. Vi kan ikke prate om sikkerhet uten å komme inn på bærekraft. Derfor benytter vi kun FSC-sertifisert treverk til sikkerhetsgrindene våre i tre.

Ved å kjøpe FSC-sertifiserte produkter er du med på å sikre at verdens skoger også vil vare videre i flere generasjoner.

Les mer om FSC og deres arbeid her.

Her kan du se alle våre grinder i tre

Som alle er laget av FSC-sertifisert tre

Grinder som skal skrus fast i veggen

Grinder som bare skal settes i spenn

Hva vil det si at treet er FSC-sertifisert?

FSC står for "Forest Stewardship Counsil®”, og hvis en vare er produsert i FSC-sertifisert tre, kan du kjøpe det med god samvittighet.

FSC-sertifisering er nemlig din garanti for at treet kommer fra en FSC-skog. Her blir det ikke felt flere trær enn det skogen rekker å reprodusere. De som jobber i en FSC-skog, er ansatt under gode forhold. Det vil si at de får ordentlig sikkerhetsutstyr, lønn og at de er utdannet. I tillegg blir dyr og planteliv beskyttet.

FSC er en internasjonal non-profit-merkeordning for tre og papir. FSC er den eneste globale merkeordningen for tre som har bred støtte fra grønne organisasjoner som WWF, Greenpeace og Verdens Skove, sosiale organisasjoner og virksomheter over hele verden.

Vil du vite mer om FSC?

Se videoen nedenfor eller besøk deres hjemmeside.

keyboard_arrow_up