Sikkerhetsstandarder

Sikkerhet er viktigst

Hva er en sikkerhetsstandard, og hva vil det egentlig si at et produkt overholder en? Få svaret og en oversikt over hvilke sikkerhetsstandarder produktene våre lever opp til.

Alle produktene våre har ett formål: å skape sikre og trygge rammer for barnet, både hjemme og på farten. Derfor er det enormt viktig for oss i BabyDan at produktene våre lever opp til de strengeste sikkerhetsstandardene, slik at vi er trygge på at produktene er de sikreste valgene for både deg og barnet ditt.

For å gjøre det lettere for deg å forstå alle sikkerhetsstandardene, har vi samlet alle i en oversikt nedenfor. Der kan du for eksempel lære mer om hva det egentlig betyr at sikkerhetsgrinden din overholder standarden EN 1930:2011.

Hva er en sikkerhetsstandard?

En sikkerhetsstandard er en dokumentasjon på at et produkt er godkjent av et testinstitutt. I BabyDan bruker vi de europeiske, amerikanske og britiske standardene, fordi vi mener at det er de strengeste og dermed de beste standardene. Når et produkt er godkjent, vet du at produktet er testet på alle tenkelige måter og tåler alle hverdagens påkjenninger

BabyDans Testcenter

Liste over sikkerhetsstandarder

Nedenfor finner du en liste over hvilke sikkerhetsstandarder produktene våre overholder. Du trenger bare å trykke på et produkt, så kommer informasjonen frem nedenfor.

Vær oppmerksom på at listen kun dekker våre egne BabyDan-produkter. Du kan også finne sikkerhetsstandarden for hvert produkt på produktsidene.

Alle sikkerhetsgrinder fra BabyDan og hundegrinder fra Scandinavian Pet Design overholder sikkerhetsstandardene EN 1930:2000, EN 1930:2011 og EN 71, som er de strengeste og nyeste europeiske standardene.

For at en sikkerhetsgrind og hundegrind skal overholde sikkerhetsstandarden, må den gjennom en lang rekke tester. Den blir testet for om et barn kan få hodet, hoftene, beinet eller på annen måte klarer å komme gjennom sikkerhetsgrinden, og dermed risikerer å sitte fast i grinden.

Det testes også for om fingrene kan sitte fast eller komme i klem. Grinden testes på samme måte for om tøy, smokkelenker og lignende kan sette seg fast i den. Det kan nemlig utgjøre en kvelningsrisiko.

Sikkerhetsgrinden blir selvfølgelig også utsatt for en styrketest hvor det testes for om den tåler at et barn løper med full fart inn i den. Det skal grinden tåle uten at den velter eller flytter seg.

I styrketesten sjekkes det også om det faller av små deler fra grinden hvis barnet rykker i eller skubber til grinden. Det skal grinden tåle, uansett hvor mye og hvor hardt man rykker i den. 

Den må være så høy at barnet ikke klarer å klatre over den. Det testes også for om barnet kan få fotfeste.

For å overholde sikkerhetsstandarden må sikkerhetsgrinden også overholde en lang rekke krav til materialet den er laget av. De kravene og testene finnes under sikkerhetsstandarden EN 71.

Barnet putter alt mulig rart i munnen, og derfor blir sikkerhetsgrinden også testet for tungmetaller og andre helseskadelige stoffer. Det må være mulig for barnet å sutte på grinden uten å få skadelige kjemiske stoffer i kroppen.

Vi tester alle sikkerhetsgrindene i BabyDans eget testsenter. Hvis du vil vite mer om hvordan vi tester grindene, kan du klikke på knappen nedenfor og lære mye mer om BabyDans testsenter.

BabyDans testsenter

Alle sammenleggbare BabyDan-babybadekar overholder sikkerhetsstandarden EN 17072, som er den strengeste og nyeste europeiske standarden innenfor babybadekar.

Badekaret vårt overholder sikkerhetsstandarden fordi de er testet for alt et badekar kan bli utsatt for under bruk.

Det er testet slik at hodet ikke kan sette seg fast noen steder på eller i badekaret. Ingen kroppsdeler kan komme i klem noen steder. Det er ingen små deler som barnet kan bli kvalt av, og det er ingen kvelningsrisiko.

Alle badekar er også testet for om de kan gli, tippe eller velte med vann i hvis man skubber til dem. Badekaret er også testet for om det tipper når man heller vann i.

Det er også blitt testet for om det går i stykker eller mister deler hvis det faller ned på gulvet. Badekarene våre er sammenleggbare, og derfor er de testet for å sikre at bare voksne kan brette det ut eller legge det sammen.

Det er også testet for at badekaret ikke skal kunne klappe seg sammen av seg selv, og om det holder formen under press. Det er blant annet testet ved at en tung ball av stål løftes opp i en bestemt høyde og slippes ned på badekaret 10 ganger.

På den måten kan man være trygg på at badekaret holder på formen sin og ikke går i stykker. Det skal nemlig kunne tåle at et barn hopper i det.

Badekarene testes også for om de tåler høye temperaturer og raske temperatursvingninger uten å bli påvirket. Det testes ved å skolde badekarene.

Som alle andre sikkerhetsstandarder inneholder denne standarden også en kjemisk test. På den måten kan du være trygg på at badekarene ikke inneholder noen former for helseskadelige eller farlige kjemiske stoffer.

 

Alle badestøtter og skamler fra BabyDan overholder sikkerhetsstandarden EN 17022:2018, som er den strengeste og nyeste europeiske standarden innenfor badehjelpemidler.

Badestøttene og skamlene våre overholder sikkerhetsstandarden, fordi de har gjennomført en lang rekke tester for alt de skal kunne tåle å bli utsatt for under bruk.

De er testet for at fingrene eller andre kroppsdeler ikke skal kunne komme i klem. Det er ingen små deler som barnet kan bli kvalt av, og det er ingen kvelningsrisiko. Vannstanden må ikke kunne få badestøtten til å kantre.

De er også testet for om de er stabile når de er plassert på en flat og jevn overflate i et babybadekar eller på gulvet. Det viktigste er nemlig at badestøtten og skammelen er stabil og sitter ordentlig fast på underlaget, slik at barnet ikke kan være uheldig og flytte dem på en uhensiktsmessig måte.

Verken badestøtter eller skamler skal kunne vippes på noen måte. Badestøttene og skamlene er også testet for om de går i stykker eller mister deler hvis de faller ned på gulvet.

Akkurat som alle andre sikkerhetsstandarder, tester denne standarden også produktenes kjemiske egenskaper og materialer. Så kan du være sikker på at badestøttene og skamlene ikke inneholder noen former for helseskadelige eller farlige kjemiske stoffer.

Nyhet: badesett by BabyDan

 

Nyhed: badesæt by BabyDan)

Den strengeste og nyeste britiske sikkerhetsstandarden innenfor sengehester, er sikkerhetsstandarden BS 7972:2001+A1:2009. Den gjelder for sengehester som settes på en voksenseng, slik at barnet ikke triller ut.

Sikkerhetsstandarden innebærer en test av tekstilet i sengehesten, som testes ved å undersøke hvordan flammer sprer seg i tekstilet. Sengehesten er også testet for om fingre eller andre kroppsdeler kan komme i klem når den er montert.

De delene som brukes til å montere sengehesten på sengen, er også testet for om de er skarpe og på noen måte kan skade eller henge fast i fingre.

Låsemekanismen er testet for om sengehesten kan klappe sammen av seg selv. I den forbindelse er sengehesten også testet for om barn kan skyve den ned hvis de ruller inn i den eller på annen måte skubber til sengehesten.

Den testes også for om den vipper seg riktig opp og ned, og om den kan tilte. Det må heller ikke være avstand mellom sengehesten og sengen slik at barn kan klatre under den.

Sikkerhetsstandarden tester også produktenes kjemiske egenskaper og materialer. Så kan du være sikker på at sengehesten ikke inneholder noen former for helseskadelige eller farlige kjemiske stoffer.

Alle stellebord fra BabyDan overholder sikkerhetsstandarden EN 12221-1 + A1:2013, som er den strengeste og nyeste europeiske standarden for stellebord.

Sikkerhetsstandarden tester styrken og stabilitet til stellebordet ved å simulere situasjoner fra bruk i hverdagen. Hvis stellebordet har et smalt liggemål, blir det testet med 11 kilo og ofte litt mer. Hvis et stellebord har et bredt liggemål, blir det testet med 15 kilo og ofte mer.

Uansett hvor stort liggemålet er, blir det testet alle steder og også helt ute i kantene. Hvis stellebordet er sammenleggbart, testes det også for om stellebordet tåler å legges sammen uten å ta av den øverste delen.

Når det er lagt sammen, testes det for om stellebordet tåler et trykk på 20 kilo. Her undersøkes det om stellebordet sitter ordentlig fast til veggen. Sammenleggbare stellebord testes altså både når de er slått ut og når de er klappet sammen.

Når stellebordet har bestått styrketesten, blir det også testet for om det faller av små deler fra stellebordet når det presses med høy vekt. Hvis det har små komponenter, blir de testet ved å trekke i dem for å se om et barn kan rive dem av stellebordet.

Uansett om stellebordet kan legges sammen eller ikke, testes det for om barnet kan komme i klem eller sette seg fast.

Som alle andre sikkerhetsstandarder tester denne standarden også stellebordenes kjemiske egenskaper og materialer. Det er viktig for å sikre at de ikke inneholder noen former for helseskadelige eller farlige kjemiske stoffer.

Vi har også gode tilbud på noen av BabyDans stellebord, blant annet Sofie stellebord by BabyDan og Sofie vegghengt bredt stellebord by BabyDan.

Kjøp stellebord

 

Den strengeste og nyeste europeiske sikkerhetsstandarden for sengekanter er sikkerhetsstandarden EN 16780:2018.

Sikkerhetsstandarden tester sengekanten for om fingre og andre lemmer kan komme i klem. Hvis det er snorer på sengekanten, testes de også for om de er så lange at de kan komme rundt barnets hals.

Det testes for om et barn klarer å få fingrene inn under sømmene i sengekanten, slik at fingeren kan sette seg fast. Det kan være farlig hvis fingeren sitter så godt fast at blodtilførselen til fingeren blir blokkert. Sengekanten blir selvfølgelig også testet for kvelningsrisiko.

Alle tekstiler, også sengekanter, blir testet for hvordan flammer sprer seg på disse. Som alle andre sikkerhetsstandarder tester denne standarden også produktets materialer. Dette gjøres for å sikre at sengekanten ikke inneholder noen former for farlige og helseskadelige stoffer.

Den strengeste og nyeste europeiske sikkerhetsstandarden for reisesenger er standarden EN 716-1:2017+ AC 2019. Vår Reiseseng by BabyDan overholder denne standarden.

For at en reiseseng skal overholde sikkerhetsstandarden, må den gjennom en lang rekke tester. Den testes blant annet for om et barn kan få fingrene eller andre lemmer i klem. Sidene av reisesengen er vanligvis laget av tekstiler, og derfor testes de for hvor lett flammene sprer seg på dem.

Låsemekanismen i reisesengen må ikke kunne betjenes av barn, fordi de ikke må kunne åpne og lukke reisesengen. Låsemekanismen skal også kunne tåle en styrketest, og låsemekanismen skal fortsette å virke etter at sengen er presset til det ytterste. Styrketesten inneholder også en test av selve reisesengen, som skal kunne tåle at barn hopper rundt i den.

Sikkerhetsstandarden innebærer også en test av om reisesengen låser seg automatisk når den er brettet helt ut. På den måten kan du være sikker på at den ikke plutselig kollapser.

Reisesengen blir også testet for om barnet klarer å få fotfeste i sengen, og på den måten kan klatre opp og ut av sengen. Fotfeste er definert som det øyeblikket når et av barnets føtter kommer i kontakt med et materiale som barnet kan stå på.

Som alle andre sikkerhetsstandarder tester denne standarden også produktets materialer og kjemiske egenskaper. Så vet du at reisesengen er helt fri for helseskadelige materialer. Merk at du aldri må bruke to madrasser på én gang i reisesengen.

Kjøp Reiseseng by BabyDan

 

Den strengeste og nyeste europeiske og danske sikkerhetsstandarden for krybber og vugger, er standarden DS/EN 1130:2019.

Vugger overholder standarden etter å ha gjennomført en lang rekke tester. Testene undersøker om vuggene tåler alt det er mulig å forestille seg at de blir utsatt for under bruk.

En vugge testes for om fingrene kan komme i klem. Den er også testet i en styrketest hvor man kaster tunge vekter inn i stolpene av vuggen for å sikre at de ikke faller av. Styrketesten undersøker også vuggen ved å presse en tung vekt ned i siden på den, og i tillegg slynges den rundt for å teste om vuggen tåler det eller om den tipper. Det skal simulere et barn som kaster seg rundt i vuggen.

Vuggen blir også testet for om den har en høyde som hindrer at et barn klarer å komme seg ut av den selv. Hvis vuggen er høydejusterbar, må ikke barnet kunne betjene dette. Det er også viktig å understreke at det ikke kan være to madrasser i vuggen på samme tid.

Uansett hvilken vugge det gjelder, kan madrassmålet maksimalt være 3 cm fra vuggekanten og til madrassen. Det er et av kravene i sikkerhetsstandarden, fordi det sikrer at barnet ikke kan få hodet, hender, armer eller annet ned i mellomrommet eller under madrassen.

Som alle andre sikkerhetsstandarder inneholder denne standarden også en test av produktets kjemiske egenskaper. Derfor kan du være helt trygg på at når en vugge overholder sikkerhetsstandarden, så inneholder den ingen helseskadelige stoffer.

De strengeste og nyeste europeiske og danske sikkerhetsstandardene for høystoler, er standardene EN 14988 og DS/EN 14988:2017.

Alle BabyDans-høystoler, Danstol by BabyDan og Angel Feast by BabyDan overholder standardene, fordi de har gjennomført en lang rekke sikkerhetstester.

Det er tester som undersøker om høystolene tåler alt det er mulig å forestille seg at de kan bli utsatt for under bruk. Blant annet blir selen undersøkt på alle tenkelige måter.

Selve stolen blir også testet på alle tenkelige måter med forskjellige styrketester. Danstoler testes med et trykk på 100 kilo, som er langt over standarden for denne type tester.

En annen styrketest utføres med en gjenstand som minner mye om en hammer. Den er laget av stål og veier 6,4 kilo. Hammeren blir slått hardt inn i stolen fra tre forskjellige retninger med høy styrke. De tre retningene dekker ryggstøtten helt oppe på den øverste kanten, på sidene og på fronten av stolen.

På den måten blir høystolen testet for om den tåler det meste. Det testes også for om den velter eller tipper når den blir dyttet eller løftet. Når den har bestått styrketesten, blir den testet for om den går i stykker eller mister deler hvis den veltes.

Som alle andre strenge sikkerhetsstandarder inneholder disse standardene også en kjemisk test. Det sikrer at høystolen er helt fri for helseskadelige og andre uønskede kjemiske stoffer.

Kjøp høystol

Den strengeste og nyeste britiske sikkerhetsstandarden for juniorsenger, er standarden BS 8509:2008+A1:2011.

Når en juniorseng overholder sikkerhetsstandarden, har den gått gjennom en lang rekke sikkerhetstester. Den testes blant annet for om et barn kan få fingrene eller andre lemmer i klem. Den testes også for om tøy kan henge seg fast i hjørner og kanter.

Juniorsengen skal også gjennomføre en styrketest som tester om sengen tåler at barn hopper rundt i den. Sengen testes også for madrassmål.

Det kan maksimalt være 3 cm fra sengekanten og til madrassen. Det er et av kravene i sikkerhetsstandarden, fordi det sikrer at barnet ikke kan få hodet, hender, armer eller annet ned i mellomrommet eller under madrassen.

Som alle andre sikkerhetsstandarder tester denne standarden også produktets materialer og kjemiske egenskaper. Derfor kan du være trygg på at juniorsengen er helt fri for helseskadelige materialer. Merk at du aldri må bruke to madrasser på én gang i juniorsengen.

Den strengeste og nyeste europeiske sikkerhetsstandarden for madrasser, er standarden EN 16890:2017. For at en madrass skal overholde sikkerhetsstandarden, må den gjennomføre en rekke sikkerhetstester. Det blir testet om det er sømmer eller annet som kan vikle seg rundt barnets hals eller lemmer.

Madrassen skal også være laget på en slik måte at barnet alltid får luft ved nese og munn. Det må heller ikke være noen skarpe kanter som barnet vil kunne skjære seg på, som for eksempel en etikett.

Hvis madrassen har en glidelås, må den ikke kunne betjenes av et barn. Barnet skal nemlig ikke kunne åpne madrassen og få tilgang til foret på innsiden. Madrassen blir også testet for hvordan flammer sprer seg på madrassen.

Madrasser til barnesenger og vugger blir testet på hele liggemålet for å sjekke om barnets hode synker for langt ned i madrassen. Det er nemlig viktig at barnet alltid får luft når han eller hun snur seg.

Det er også viktig at du er oppmerksom på at det aldri må være mer enn én madrass i sengen. Det er fordi barnets hode alltid vil synke litt ned i madrassen. Men forholdene er annerledes ved flere madrasser. Da er det ingen garanti for at hodet til barnet ikke synker for mye ned i madrassen. Derfor er sikkerhetsstandarden utelukkende basert på at det er én madrass i sengen.

Som alle andre sikkerhetsstandarder tester denne standarden også produktets materialer og kjemiske egenskaper. Du kan være helt trygg på madrasser som oppfyller sikkerhetsstandarden, fordi de er testet for å være helt frie for helseskadelige materialer.

Den strengeste og nyeste europeiske sikkerhetsstandarden for lekegrinder, er standarden EN 12227:2010. Alle lekegrinder fra BabyDan overholder standarden.

For at en lekegrind skal overholde sikkerhetsstandarden, må den gjennomføre en rekke sikkerhetstester. Den blir testet for om den har kroker eller annet som tøy og fingre kan henge fast eller klemme seg i.

Den skal heller ikke gi etter når den blir skubbet til. Lekegrinden må også gjennom en hard styrketest hvor den presses fra alle sider. Styrken testes ved å hamre på toppen for å se om den klapper sammen eller velter.

Det kastes også tunge vekter på stolpene for å undersøke om de blir påvirket, faller av eller går i stykker. Uansett skal ikke lekegrinden bøye seg når den blir utsatt for press. Derfor er det svært høye stabilitetskrav til lekegrinden.

Akkurat som alle andre sikkerhetsstandarder tester denne standarden også produktets materialer og kjemiske egenskaper. Du kan være helt trygg på lekegrinder som oppfyller sikkerhetsstandarden, fordi de er testet for å være helt frie for helseskadelige materialer.

Kjøp lekegrinder

Den strengeste og nyeste europeiske sikkerhetsstandarden for barnevognsseler, er standarden EN13210:2004. Det finnes også en sikkerhetsstandard fra Dansk Varefakta Nævn kalt DVN 5219.

De to barnevognsselene våre, Lux sele by BabyDan og Daycare sele by BabyDan, overholder begge standardene.

For at en barnevognssele skal overholde sikkerhetsstandardene, må den gjennomføre en lang rekke strenge sikkerhetstester. Den blir testet for om det er noe som kan klemme noen deler av kroppen.

Viktigst av alt er at barnet på ingen måte må kunne komme seg ut eller falle ut av barnevognsselen. Derfor innebærer sikkerhetsstandardene en voldsom styrketest, hvor karabinkrokene testes med svært store vekter.

Man spenner fast tunge vekter til karabinkrokene og lar vektene falle mot bakken. Det skal selen kunne tåle uten å gå i stykker. Vektene har en mye større styrke enn et barn har, så du kan være helt trygg på at selen holder barnet ditt i barnevognen.

Barnet må heller ikke kunne åpne selen. Dette testes også ved en styrketest. Hodet til barnet må ikke kunne smutte seg ut av selen, uansett hvor stor kraft som brukes.

Alle sikkerhetsstandarder tester også produktets materialer og kjemiske egenskaper – disse to standardene er intet unntak. Du kan være helt trygg på barnevognsseler som oppfyller sikkerhetsstandardene, fordi de er testet for å være helt frie for helseskadelige materialer.

Den strengeste og nyeste europeiske sikkerhetsstandarden for skråstoler, er standarden EN12790:2009. Skråstoler som overholder denne standarden, har gjennomført de strenge sikkerhetstestene som skal til for å leve opp til standarden.

Blant annet testes selene på skråstolen. Selve stolen går gjennom en styrketest for å sikre at stolen ikke kan tippe eller gli. Ved styrketesten både vipper og skyver man skråstolen fra forskjellige vinkler med forskjellige styrker. Da kan du være sikker på at skråstolen tåler alt den kan bli utsatt for under bruk.

Sikkerhetsstandarden inneholder også en tippetest, slik at man er sikker på at den ikke velter. Skråstolens låsemekanisme skal ikke kunne betjenes av et barn.

Som alle andre strenge sikkerhetsstandarder inneholder denne standarden også en kjemisk test. Det sikrer at skråstolen er helt fri for helseskadelige stoffer og andre uønskede kjemiske stoffer.

Oeko-Tex’ Standard 100 er en av verdens mest kjente og strengeste standarder for tekstiler. Når en vare er Oeko-Tex-sertifisert, betyr det at den er helt fri for helseskadelige stoffer, og at den er økologisk.

Så hvis du ser dette merket på et tekstil, kan du være helt trygg på at det ikke inneholder noen skadelige stoffer. De aller fleste av tekstilene våre er Oeko-Tex Standard 100-sertifiserte. Det gjelder f.eks. BabyDans badehåndklær og ponchoer.

Kjøp badehåndklær og ponchoer

Hva er en sikkerhetsstandard?

En sikkerhetsstandard er en form for dokumentasjon på at et produkt er godkjent av et testinstitutt. I BabyDan bruker vi de europeiske, amerikanske og britiske standardene, fordi vi mener at det er de strengeste og dermed de beste standardene.

Når et produkt er godkjent, vet du at produktet er testet på alle tenkelige måter og tåler alle hverdagens påkjenninger. For at et produkt skal bli godkjent, må det nemlig gjennom en lang rekke sikkerhetstester som simulerer alt produktet kan bli utsatt for under bruk.

Vi vet at barn kaster, biter og skubber til alt de kommer over, og det skal produktene våre selvsagt tåle – uansett hvor sterkt barnet er og hva du og barnet kan finne på å utsette produktet for.

BabyDan er medlem av flere utvalg som utformer sikkerhetsstandardene. På den måten er BabyDan med på å utvikle og diskutere sikkerhetsstandardene til produktsortimentet vårt på europeisk plan. Du kan lese mer om medlemskapet vårt og de forskjellige sikkerhetstestene av produktene våre under BabyDans testsenter.

BabyDans testsenter

keyboard_arrow_up