Miljøsertifiseringer

Miljøsertifiseringer fremmer vårt bærekraftige arbeid

I BabyDan bruker vi forskjellige miljøsertifiseringer for å sikre at vi fremmer det miljømessige arbeidet i samarbeid med kundene og leverandørene våre. Du kan lære mer om BabyDans miljøsertifiseringer nedenfor.

Som forbrukere vil vi gjerne ta opplyste valg når vi handler. Miljømerking gjør det enkelt og tydelig hva en virksomhet gjør for å sikre god bærekraft.

Derfor er de en garanti for at vi har forholdt oss til og overholder strenge miljøkriterier. Det er også grunnen til at BabyDan prioriterer miljøsertifiseringene våre høyt.

Hva er en miljøsertifisering?

Miljøsertifiseringer er en garanti for at virksomheter overholder strenge miljøkriterier. Derfor er vi i BabyDan stolte over å overholde de mest anerkjente og strengeste miljøsertifiseringene.

BabyDan og bærekraft

BabyDan er ISO 14001 sertifisert

BabyDan er ISO 14001-sertifisert, som er den mest anerkjente internasjonale standarden innenfor miljøledelsessystemer. Det betyr at BabyDan arbeider seriøst med miljømål og minimering av sin påvirkning på miljøet.

I BabyDan har vi nemlig en stor forståelse av den miljømessige påvirkningen fra produksjonen vår.

Sertifiseringen er et uttrykk for at BabyDan som virksomhet har ressursene til å produsere miljøvennlig, og at vi overholder miljøpolitiske forpliktelser.

Det vil blant annet si at BabyDan er med på å redusere forurensning, avfall og uhensiktsmessige utslipp til miljøet. Det henger også sammen med vårt arbeid med FNs verdensmål.
 

Lær mer om BabyDans arbeid med FN’s verdensmål

Hvordan blir virksomheter sertifisert?

For å bli ISO 14001-sertifisert må en virksomhet fastsette en ambisiøs miljøpolitikk og tydelige miljømålsetninger. Det er nemlig avgjørende at virksomheten arbeider aktivt for å forebygge og unngå aktiviteter som påvirker miljøet negativt.

Virksomheten må også forstå hvordan miljømessige forhold kan håndteres og arbeide aktivt for å forbedre den innsatsen for miljøet.

Det er også veldig viktig at virksomheten administrerer forpliktelsene sine for å overholde de gjeldende miljømessige lovkravene. Intertek reviderer BabyDan årlig, og vi er godkjent uten anmerkninger.

I dag har BabyDans dedikasjon til bærekraft resultert i lanseringen av de første fullt bionedbrytbare emballasjene til sikkerhetsprodukter til barn. Det har gjort BabyDan til first mover på området.

Lær mer om ISO 14001- sertifiseringen

FSC-sertifisert

BabyDan er FSC-sertifisert. Det er viktig for oss å passe på naturen, og vi er stolte over å kunne tilby alle BabyDan-sikkerhetsgrinder av tre i FSC-sertifisert tre.

FSC fremmer bærekraftig skogbruk og beskyttelse av økosystemet. Hvis et produkt er merket med FSC-logoen, kan du som forbruker være sikker på at treet som produktet er laget av, kommer fra ansvarlige kilder.

FSC beskytter arbeidernes, samfunnets og urfolks rettigheter. Orbicon reviderer BabyDan hvert år, og vi er godkjent uten anmerkninger.

BabyDans arbeid med FSC

BabyDan har miljøsertifiseringene TÜV Austria, FSC-sertifisering, Oeko-Tex og Cradle to Cradle. Vi overholder også kjemikalieregelverket REACH og er medlem av Green Network

 

Biobaserte produkter

BabyDans biobaserte produkter er sertifisert med miljømerket TÜV Austria. Merket er en garanti for at et produkt inneholder det biobaserte materialet som kreves for at det skal være et bærekraftig produkt.

Fire stjerner er den høyest mulige poengsummen og betyr at produktet inneholder 80–100 % biobasert innhold. Biobasert råstoff utvinnes fra fornybare ressurser, herunder planter og trær. Merket fornyes årlig.

Miljømerket TÜV Austria

Bærekraftige tekstiler

Barn under 3 år har en veldig sart hud, og immunforsvaret deres er fortsatt ikke fullt utviklet. Derfor utgjør kjemiske stoffer en stor risiko for barn i denne aldersgruppen.

Skadevirkninger som allergi er dessverre svært utbredt, men det kan også oppstå enda mer alvorlige helserisikoer, fordi noen stoffer mistenkes for å være hormonforstyrrende og kreftfremkallende.

BabyDan har et utvalg av madrasser og lakener, som hovedsakelig retter seg mot små barn fra 0 til 3 år. Det er veldig viktig for BabyDan at kundene våre skal føle seg trygge på produktene våre. Derfor er alle BabyDans tekstilprodukter Oeko-Tex-sertifiserte.

Oeko-Tex er et verdensledende registrert varemerke, og det er din garanti som forbruker for at produktet er fritt for helse- og miljøskadelige stoffer.

Varemerket Oeko-Tex har uavhengige testinstitutter og utvikler hele tiden testmetodene sine. Så vi er sikre på at produktene våre går gjennom de strengeste kontrollene for regulerte og uregulerte stoffer.

Lær mer om Oeko-Tex

Cradle to Cradle

Eskene til serien vår av små sikkerhetsprodukter og produktbrosjyrer er Cradle to Cradle-sertifiserte. Miljøsertifiseringen Cradle to Cradle har de strengeste kravene til både produkter og prosesser og sikrer at produktet er helt fritt for stoffer som ikke kan gjenbrukes.

I tillegg sikrer sertifiseringen at produksjonen skjer med fornybar energi, at det blir tatt vare på vannressursene og at virksomheten tar sosialt ansvar.

Lær mer om Cradle to Cradle

Fritt for farlig kjemi

Hvis du som forbruker vil være sikker på at du tar så miljøriktige og helseansvarlige valg som mulig, bør du kjøpe sikkerhetsprodukter som er produsert i Danmark eller i et av de andre europeiske landene.

Det er ikke ulovlig å kjøpe produkter direkte fra for eksempel kinesiske nettsider, men de overholder vanligvis ikke bestemmelsene i REACH-direktivet.

REACH er verdens strengeste kjemikalielovgivning og regulerer hvordan kjemikalier produseres og brukes i hele EU. Overfor deg som forbruker er det vårt ansvar at du føler deg helt trygg på BabyDans produkter. Derfor er alle materialer og kjemikalier hos BabyDan dokumentert med sikkerhetsblad og overholder REACH-direktivet.

I BabyDan arbeider vi ut fra føre-var-prinsippet og bruker matvaregodkjente materialer så langt det er mulig. Vi får også produktene våre testet for hormonforstyrrende og kreftfremkallende stoffer hos tredjeparter.

Hvis du vil være sikker på at du kjøper et sikkerhetsprodukt som ikke inneholder skadelige kjemiske stoffer, bør du kjøpe sikkerhetsproduktet ditt hos BabyDan. Se etter hjertet – vi har øye for sikkerhet.
 

Lær mer om REACH 

Grønn energi

Det danske været er perfekt for vindmøller, og Danmark er et av de landene hvor vindenergi utgjør den største kilden til elproduksjon. BabyDan bruker CO2-nøytral fornybar energi produsert av danske vindmøller. Det betyr at strømforbruket vårt ikke bidrar til det samlede globale utslippet av drivhusgasser i atmosfæren.

I BabyDan er vi overbeviste om at klimavennlig strøm er et viktig skritt på veien mot grønn omstilling og en bærekraftig fremtid.

Et grønt nettverk

BabyDan jobber for en mer bærekraftig retning sammen med en rekke andre grønne virksomheter, blant annet med hjelp fra Green Network.

Det er en organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig utvikling og vekst hos partnervirksomheter som BabyDan. Organisasjonen gir oss råd innen CSR og miljømessige spørsmål, gir ut verktøy til arbeidet med de 17 verdensmålene og utdanner medarbeidere i miljøledelse.

Sjekk Green Networks arbeid

keyboard_arrow_up