BabyDan og bærekraft

Vi passer på barna våre og kloden vår

I BabyDan mener vi at en stor del av oppgaven vår innebærer å passe godt på planeten. Vi prioriterer bærekraftige løsninger, fordi vi mener at det henger uløselig sammen med sikkerhet. Vi kan ikke prate om sikkerhet uten å komme inn på bærekraft.

Den positive utviklingen er i gang, og vi vet at du som forbruker i dag tar mer bevisste valg enn noensinne. Aldri har det vært så sterkt søkelys på at produktene vi kjøper, skal være frie for helseskadelige stoffer og at råvarene til middagsmaten skal være dyrket på en miljøvennlig og etisk forsvarlig måte.

Det er en utvikling som er særlig utbredt blant barnefamilier, og det er vi utrolig glade for i BabyDan – Vi vil veldig gjerne være med på å styrke utviklingen, slik at barna våre får de beste, sunneste og sikreste valgene i livet.

Derfor har vi i BabyDan flere prosjekter under utvikling, som setter søkelyset på bærekraftige sikkerhetsprodukter. Vi har nettopp introdusert en prisvinnende ny serie av sikkerhetsprodukter. Serien er fri for skadelige kjemiske stoffer og er pakket i Cradle to Cradle-sertifiserte esker.

Vi har også lansert vårt første biobaserte produkt for å redusere bruken av​fossilt brensel og drivhusgasser Vi opplever at kundene våre tar imot initiativet vårt for mer miljøvennlige produkter med åpne armer. 

Lær mer om vår bærekraftige serie av sikkerhetsprodukter

Ta del i den bærekraftige utviklingen

I BabyDan tar vi klimaendringene svært alvorlig, og vi er fast bestemt på at vi skal være med på å fremme den bærekraftige og klimavennlige utviklingen.
 

BabyDans arbeid med FN's verdensmål

Cradle to Cradle – verdens strengeste miljøsertifisering

BabyDan fremmer det grønne skiftet i samarbeid med kundene og leverandørene våre. Vi sikrer bedre utnyttelse av ressurser og mer bærekraftig energi ved hjelp av internasjonale merker. Det er derfor vi arbeider med begrepet «Cradle to Cradle».

På norsk betyr det «Vugge til vugge». Cradle to Cradle-tankegangen legger vekt på å designe produkter med hensyn til «hele livssyklusen».

Særlig i Norden er vi svært gode til å gjenbruke aviser og reklamer, men bare cirka 75 % av papirmassen blir gjenbrukt til nytt papir. De resterende 25 prosentene inneholder skadelige kjemikalier og tungmetaller som må deponeres som giftig avfall.

Cradle to Cradle er en garanti for at også det trykte materialet er 100 % gjenbrukbart og 100 % bionedbrytbart. Det betyr at alt kan komposteres og bli biologisk næringsstoff i jorden. Etter kun 7–8 uker i kompostdunken brytes eskene ned for å bli til god jord. Det betyr at BabyDans produkter ikke etterlater noen miljøskadelige spor på kloden vår.

Cradle to Cradle, som er verdens strengeste miljøsertifisering, sikrer at jordens ressurser utnyttes optimalt. Det sikrer at vi fremstiller produkter helt uten noen form for skadelige kjemikalier eller tungmetaller.

Det sikrer også at vi produserer den trykte emballasjen til sikkerhetsproduktene våre under så miljøvennlige forhold som mulig og helt CO2-nøytralt, ved å kun bruke fornybar energi fra vindkraft. Også de trykte bruksanvisningene og produktkatalogene for sikkerhetsproduktene er FSC-sertifiserte og Cradle to Cradle-sertifiserte.

Ved å pakke en hel serie av sikkerhetsprodukter i Cradle to Cradle-sertifiserte esker har BabyDan tatt et stort og avgjørende skritt mot en renere og mer bærekraftig fremtid. Pappen og papiret som eskene er laget av, er FSC-sertifisert og fremmer derfor bærekraftig skogbruk og beskyttelse av økosystemer.

Se alle sikkerhetsproduktene i Cradle to Cradle-sertifiserte esker

FSC®-sertifisert tre

BabyDan er en FSC-sertifisert virksomhet, fordi vi brenner for bærekraft og sikkerhet. Derfor bruker vi kun FSC-sertifisert tre til sikkerhetsgrindene våre i tre.

Det betyr at treet kommer fra en FSC-skog hvor det kun blir felt den mengden tre som skogen klarer å reprodusere. Det betyr også at både dyr, planteliv og mennesker som arbeider i FSC-skoger, blir godt beskyttet.

FSC er en internasjonal merkeordning til tre og papir. Som forbruker er FSC-merket din garanti for at varen du kjøper, er laget av tre fra bærekraftig skogbruk.

Trærne som blir felt, erstattes av nye trær, og dyr, planter og menneskene som bor og arbeider i området, blir tatt godt vare på. Med FSC sikrer vi at verdens skoger består, slik at også fremtidige generasjoner kan få glede av dem.

Du kan lese mye mer om FSC på hjemmesiden deres.

BabyDan tar ansvar for miljøet

Vi drives av lidenskap og oppfinnerånd, og er alltid klare til å strekke oss lenger for å oppnå best mulig sikkerhet for barnet ditt. For oss handler det om å ta vare på alles fremtid – både barna våre og kloden vår.

Derfor har vi valgt å ha egne produksjonsfasiliteter i Danmark, slik at vi er sikre på at alle materialene og produksjonsformene er så miljøvennlige som mulig.

I mer enn 75 år har design og produksjon gått hånd i hånd og sikret produkter av høy kvalitet til barnefamilier over hele verden. Som virksomhet bygger vi på lange og stolte tradisjoner. BabyDan var den aller første til å produsere en sikkerhetsgrind som er testet og godkjent av akkrediterte testinstitutter.

Med base i Danmark preges produktene våre fortsatt av den skandinaviske livsstilen. Vi elsker grundighet, funksjonalitet og bærekraftige materialer. Derfor kan vi med stolthet skrive «Made in Denmark» på sikkerhetsgrindene våre, som alltid overholder de strengeste internasjonale standardene.
 

Lær mer om vår historie

For BabyDan henger bærekraft
uløselig sammen med sikkerhet

Torben S. Frandsen, Executive Chairman

 

 

 

Ansvarlig forbruk

Som produksjonsvirksomhet er vi svært bevisste på det avtrykket vi setter på miljøet. Derfor gjør vi alt vi kan for å iverksette initiativer som skal hjelpe oss med å bli enda mer bærekraftige de kommende årene.

Både materialvalg, produksjon og energiforbruk har betydning. Uansett om det gjelder bruken av papir på kontoret eller jern i produksjonen, så gjør selv små tiltak samlet sett en stor forskjell for miljøet.

Hos BabyDan gjør vi alt vi kan for å redusere forbruket av gass, vann, strøm og materialer. Vi holder øye med og måler resultatet av innsatsen vår løpende.

BabyDans miljøsertifiseringer

Sosial bærekraft

Sikkerhet, kreativitet og ansvarlighet er BabyDans kjerneverdier. Vi er samtidig overbeviste om at dette er grunnsteinene for en bærekraftig forretning.

BabyDan produserer så langt det er mulig produktene «hjemme» på egne fabrikker i Danmark. På den måten har vi best mulig kontroll på prosessene våre med hensyn til miljø og kvalitet.

Samtidig minsker vi CO2-utslippet ved transport og lagerkapasitet. Vi er stolte over å ha produksjonen på dansk jord, og på den måten også skape danske arbeidsplasser.

BabyDan investerer i helse, trivsel og utdannelse for medarbeiderne våre, fordi at det å ta ansvar og skape trygghet, føles godt og betaler seg på lang sikt.

Les mer for å bli enda bedre kjent med oss

Gjenbruk og bærekraftige materialer

I BabyDan ønsker vi oss en rik natur, rent vann og ren luft. Men akkurat det som vi før i tiden har tatt som en selvfølge, er i dag under et stigende press.

BabyDan arbeider aktivt for å utnytte ressurser effektivt. Derfor er gjenbruk svært viktig for oss. Vi optimerer gjenbrukssystemet vårt løpende, slik at materialer inngår i en sirkulær prosess så langt det er mulig. 

BabyDan har fastlagt en rekke retningslinjer for å unngå kjemikalier i produksjonen. Gjennom årene har vi skjerpet kravene ytterligere for å sikre at produksjonen vår ikke fører til utslipp av skadelig avfall i naturen, og at kreftfremkallende eller hormonforstyrrende stoffer ikke ender i produkter til barn.

Vårt mål er sikkerhet på en bærekraftig måte. Derfor utfordrer vi gjerne oss selv til å finne på nye kreative måter å produsere sikkerhetsprodukter til hjemmet på. Kun det beste er godt nok når det handler om barna våre.

Lær mer om vårt arbeid med FN’s verdensmål

keyboard_arrow_up