Hos BabyDan streber vi etter å skape produkter som er så bærekraftige at de kan bli Cradle to Cradle Certified®

Fordi vi mener at sikkerhet bare gir mening hvis vi også tar ansvar for miljøet barna vokser opp i og den verden de skal overta i fremtiden.

Som produsent har vi spesielt ansvar for å sikre en ansvarlig produksjon.
Vi er nødt til å styre ressursforbruket nøye. Vi er nødt til å minimere miljøpåvirkningen. Vi er nødt til å fremme og støtte sosial rettferdighet.

Vi bruker kravene som Cradle to Cradle Certified® stiller som retningslinjer i vårt daglige arbeid. Vi bruker dem som målepunkter for oss selv i prosessen med å gjøre produktene våre mer og mer bærekraftige hver dag.

Inntil videre har vi oppnådd
Cradle to Cradle Certified®-sertifiseringer for:

Alle BabyDans sikkerhetsgrinder av metall og tre

Hele BabyDans utvalg av sikkerhetsgrinder i metall og/eller tre har oppnådd Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Det gjør BabyDan til den første – og fremdeles den eneste – produsenten av Cradle to Cradle Certified® sikkerhetsgrinder.

Se alle sikkerhetsgrindene våre her

Eskene til alle våre små sikkerhetsprodukter til barnesikring av hjemmet

Vanlig emballasje kan bestå av opptil 25 % lim, farge og andre kjemikalier som ikke kan resirkuleres.

Men alle eskene til våre små sikkerhetsprodukter til hjemmet er Cradle to Cradle Certified® Silver, 100 % biologisk nedbrytbare, resirkulerbare og etterlater ingen skadelige stoffer.

Se alle våre små sikkerhetsprodukter til hjemmet her

Hva betyr Cradle to Cradle Certified®?

Cradle to Cradle Certified Products Program er verdens mest ambisiøse og anvendelige standard for å designe og produsere produkter i dag på måter som muliggjør en sunn, rettferdig og bærekraftig fremtid.

Sertifiseringen er din garanti for at produktene er sikre, sirkulære og produsert på en ansvarlig måte.

I motsetning til andre sertifiseringer som har en tendens til å fokusere på en enkel målestokk for bærekraft, vurderer Cradle to Cradle Certified alle aspekter av produktets design og måten det er produsert på ved å evaluere ytelsen til et produkt på tvers av fem kategorier

Cradle to Cradle Certified® gjør det mulig for virksomheter å:

  1. prioritere handlingsområder på tvers av fem kritiske aspekter ved bærekraft (hvor sunt materialet er, produktets sirkularitet, ren luft og klimabeskyttelse, vann- og arealforvaltning, sosial rettferdighet)
  2. innføre kjøreplaner for forandring, fra produktinnovasjon til drift
  3. transformere forretningsmodeller, systemer og samarbeid i hele verdikjeden
  4. verifisere resultater av bærekraft og måle fremskritt
  5. lede bransjens omstilling mot en sikker, sirkulær og rettferdig fremtid

Cradle to Cradle Certified er en uavhengig produktsertifisering som utstedes av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Virksomhetene skal samarbeide med et uavhengig vurderingsorgan for å vurdere og verifisert et produkts ytelse på tvers av hver av Cradle to Cradle-kategoriene. Og Cradle to Cradle Certified-sertifiseringen må fornyes annethvert år.


Hvordan jobber BabyDan med disse fem kritiske områdene?

Material health

Vurderingen av kjemikalier og materialer i produkter spiller en viktig rolle i BabyDans bærekraftige utvikling for å beskytte menneskers helse og miljøet.

For å skape sikre arbeidsforhold bruker maleanlegget vårt «grønne kjemikalier» som er dokumentert uskadelige.

BabyDan sikkerhetsgrinder er produsert i samsvar med REACH-regelverket, PVC-fri og pulverlakkert kun med bruk av avgasset plastmateriale som ikke absorberes av den menneskelige organismen. Det betyr at barnet ikke utsettes for farlige kjemikalier når det kjøler ned gummene mot metallet.

Product circularity

Optimalisering av materialer for å understøtte resirkulering, herunder sirkulære anskaffelser og sirkulært design, er en viktig del av hva bærekraft betyr for oss. 

Vi overvåker nøyet forbruket av vann, elektrisitet og råmaterialer, og vi resirkulerer så mye som mulig. Håndteringen av plast er satt innenfor en fast ramme. Vi sorterer alle materialer og bruker overskuddsplast fra produksjonen til støping.

Vi har bygd og innarbeidet et lukket vannkretsløp. Vannet vi bruker i produksjonen blir renset, resirkulert og gjenbrukt mange ganger. Hver eneste dråpe teller. 

Clean air & climate protection

BabyDan optimaliserer hele tiden produktproduksjonen for å minimere innvirkningen på luftkvaliteten og støtte fornybar energiforsyning samt sikre en positiv balanse i klimaendrende klimagasser. 

Skogene er plantens lunger. Trærne filtrerer luften vi puster inn og vannet vi drikker. Vi er klar over at vi trenger en verden rik på skog for å bekjempe klimaendringer. Det er grunnen til at sikkerhetgrindene våre i tre er laget av tre fra FSC-skoger.

Elektrisiteten vi bruker i BabyDan-produksjonen er CO2-nøytral strøm levert av danske vindmøller. Vi optimaliserer prosessene våre for å redusere energiforbruket til kjøling både direkte og indirekte.

For å støtte elbilinfrastrukturen har BabyDan installert ladere slik at ansatte og gjester enkelt kan lade bilene sine.

Water & soil stewardship

Vi sikrer optimalisering av produktproduksjonen for å beskytte vannområder og økosystemer i jorda samt sikre at rent vann og sunn jord er tilgjengelig for mennesker og alle andre organismer.

Vi ønsker å hjelpe til med å løse det mest utbredte problemet som påvirker havmiljøet. For å sikre at ingen plast ender i naturen har vi filtre på avløpene våre, og vi arbeider systematisk med å forebygge plastforurensing.

BabyDan er aktivt medlem av Operation Clean Sweep for å sikre at plastavfall resirkuleres og at ingen plast fra vår produksjon ender i økosystemene. I tillegg støtter vi Plastic Change. Miljøorganisasjonen gjør en stor innsats for å bryte kurven for den økende mengden plastavfall.

80 % av landlevende arter lever i skog, og mer enn én milliard mennesker er avhenging av skogen som sitt levebrød. For å beskytte naturen og jorden er BabyDans sikkerhetsgrinder i tre FSC-sertifisert. Dette sikrer sporbarhet og er med på å beskytte skogen for fremtidige generasjoner. 

Social fairness

Å optimalisere produktproduksjonen for å overholde menneskerettighetene og bruke rettferdig forretningspraksis er vår måte å sikre sosial rettferdighet.

BabyDan sikkerhetsgrinder er FSC-sertifiserte. FSC gir oss også garanti for at menneskene som jobber i skogen er sikret ordentlige arbeidsforhold og rettferdige lønninger.

BabyDan er revidert og godkjent i henhold til SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) og støtter alle våre partnere i forsyningskjeden i å møte våre høye krav til miljøsikkerhet og trygge arbeidsforhold. 

Les mer om Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified® er et registrert varemerke tilhørende Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Hvis du vil vite mer om Cradle to Cradle®, kan du besøke www.c2ccertified.org


Men Cradle to Cradle Certified er ikke den eneste sertifiseringen vi har oppnådd

Arbeidet vi legger i å skape bærekraftige produkter ved å sikre ansvarlig produksjon er ikke bare begrenset til kravene som Cradle to Cradle Certified stiller.
Vi har meldt oss på mange andre sertifiseringsprogrammer for å sikre at vi alltid lever opp til en lang rekke ambisiøse mål for bærekraft og ansvarlig produksjon.

Det betyr at vi også har oppnådd følgende sertifiseringer:

Alle sikkerhetsgrindene våre i tre er FSC® 100 %-sertifisert (FSC-C130052)

Når du kjøper sikkerhetsgrinder i tre som er FSC-merket, betyr det at du er med på å sikre anstendige forhold for alle parter i prosessen fra skog til sikringsgjerde.

Du er med andre ord med på å sikre at det tas hensyn til plante- og dyreliv og at det ikke blir felt flere trær enn skogen tåler.

Samtidig sikres det at alle menneskene som er involvert i trefelling, transport og produksjon av treverket er sikret en anstendig lønn og gode arbeidsvilkår.

Les mer her

Alle madrassene og lakenene våre er Oeko-Tex-sertifisert

BabyDans utvalg av madrasser og lakener er hovedsakelig rettet mot barn mellom 0–3 år. Derfor er vi hos BabyDan nødt til å sikre at produktene er helt trygge for kundene våre.

Alle BabyDans madrasser og lakener er derfor Oeko-Tex-sertifisert.

Oeko-Tex er et verdensledende registrert varemerke som fungerer som din garanti som forbruker for at et produkt ikke inneholder stoffer som er skadelige for menneskers helse eller miljøet.

Les mer her

BabyDan er ISO 14001-sertifisert

Sertifiseringen er et bevis på at BabyDan som selskap har ressursene til å redusere sitt miljøavtrykk, og at vi overholder våre miljøforpliktelser.

Dette betyr at BabyDan jobber seriøst med miljømål og for å minimere vårt miljøavtrykk samt redusere forurensning, avfall og uønskede utslipp til miljøet.

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøstyringssystemer.

Les mer her

BabyDan er SMETA-revidert

BabyDan er revidert av SMETA med hensyn til sosialt ansvar og etisk forretningsadferd.

SMETA jobber mot korrupsjon og tvangsarbeid og stiller en rekke krav til virksomheten. Det er din garanti for at både vi og leverandørene våre jobber for likestilling, frihet, helse og rettigheter for de ansatte. Som forbruker kan du føle deg trygg, ikke bare på produktene våre, men også på måten de blir produsert på.

Les mer her

All emballasjen vår er Der Grüne Punkt-sertifisert

Merket «Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH» er et av de mest kjente miljømerkene i verden.

Det betyr at produsenten eller forhandleren som sender emballasje i sirkulasjon med sine produkter, påtar seg ansvaret for avhending av den tomme salgsemballasjen og at emballasjen kan avhendes på en bærekraftig måte.

Dette gjelder for all vår salgsemballasje. All emballasje er utstyrt med «Der Grüne Punkt». Se etter logoen på emballasjen.

Les mer her

keyboard_arrow_up